Komunikaty Wydziału Nauk o Zdrowiu

StartKomunikaty Wydziału Nauk o ...
Rozwiń

Komunikaty Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szkolenie bhp w formie  on-line dla studentów I roku
25.09.2018
Szkolenie bhp w formie on-line dla studentów I roku
Rozkład zajęć dietetyka II stopnia I rok
19.09.2018
Rozkład zajęć dietetyka II stopnia I rok
Rozkład zajęć psychologia zdrowia I rok
19.09.2018
Rozkład zajęć psychologia zdrowia I rok
18.09.2018
Rozkład zajęć pielęgniarstwo I stopnia I rok
18.09.2018
Rozkład zajęć zdrowie publiczne I stopnia I rok
17.09.2018
Informacja z Biblioteki GUMed
12.09.2018
Położnictwo I stopnia stacjonarne I rok
12.09.2018
Fizjoterapia II stopnia I rok - rozkład zajeć
12.09.2018
Jednolite studia mgr - fizjoterapia I rok
11.09.2018
Spotkania z opiekunami I lat
10.09.2018
Rozkład zajęć I rok ratownictwo medyczne
10.09.2018
Rozkład zajęć zdrowie publiczne II stopnia I rok